Jezuitský kostol Skalica

Skalica / Slovakia


18 June 2019, Tours
Jesuit Church, Skalica,

St. Francis Xavier Church, Skalica 6PM

Slovak Philharmonic
Slovak Philharmonic Choir
Rastislav Štúr 
conductor
Jozef Chabroň choirmaster
Marián Lapšanský 
piano
Martina Masaryková
soprano
Michaela Šebestová alto
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Eugen Suchoň
Wolfgang Amadeus Mozart

Štefan Németh-Šamorínsky
As Beautiful You Are ESD 51b
Piano Concerto No. 20 in D minor, K. 466
Bratislava Mass