Dom umenia Piešťany

Piešťany


4 September 2020, Tours
The House of Arts, Piešťany, Slovak Republic,

Slovak Philharmonic
Slovak Philharmonic Choir
Rastislav Štúr conductor
Jozef Chabroň choirmaster
Eva Hornyáková soprano)
Michaela Šebestová alto
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas

Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor, Op. 125