Dom umenia Piešťany

Piešťany / Slovakia


5 July 2021, Tours
The House of Arts, Piešťany, Slovak Republic,
Slovak Philharmonic
Rastislav Štúr 
conductor
Jozef Podhoranský cello
Ján Levoslav Bella
Joseph Haydn
Antonín Dvořák
 
Fantasy on the Motifs of the Rákoczy March
Cello Concerto No. 1 in C major, Hob. VIIb:1
Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 From the New World