S1 2010/2011


Sunday, December 19, 2010, 3:00 PM, S Church Music
St. Martin´s Cathedral,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Spevácky zbor Adoremus


Ewald Danel, dirigent


Dušan Bill, chorister


Hana Friedová, soprano


Mária Repková, alt


Ján Babjaktenor


Aleš Janiga, bas

Georg Friedrich Händel


Overture z oratória Mesiáš HWV 56/1
Georg Friedrich Händel


Pifa (Sinfonia pastoralis) z oratória Mesiáš HWV 56/13


Vianočné koledy
Jakub Jan Ryba


Česká mše vánoční Hej, mistře