Dom umenia Piešťany

Piešťany / Slovakia


2 June 2023, Tours
The House of Arts, Piešťany, Slovak Republic,

June 2nd 2023 o 7:30 PM
Dom umenia Piešťany

68th Music Festival Piešťany Opening Concert

Slovak Philharmonic
Slovak Philharmonic Choir
Rastislav Štúr conductor
Adam Sedlický choirmaster
Music from Slovak Movies
Jánošík, The Last Witch, The Shop on Main Street, Nevesta hôľ, Pacho, The Thief of Hybe, Legend of Flying Cyprian, Dubček, etc.