Otokar Klein

Novoročný koncert


Thursday, January 1, 2015, 7:00 PM, M Cycle of Special Concerts
Concert Hall of SPh,
Price: 22, 17 €
The Slovak Philharmonic Orchestra
Rastislav Štúr, conductor
Eva Hornyáková, soprano
Otokar Klein, tenor
Johann Strauss and co-temporaries
Johann Strauss, Joseph Strauss,
Carl Michael Ziehrer, Július Fučík,
Franz Lehár, Béla Kéler,
Joseph Hellmesberger,
Ľudovít Rajter, Emmerich Kálmán