M1 Folklore inspiration in Slovak composers compositions


Friday, September 25, 2009, 7:00 PM, M Cycle of Special Concerts
Historical Building of SND,

Slovak Philharmonic


Bratislava City Choir (Ladislav Holásek)


Rastislav Štúr, conductor

Alexander Moyzes  Nad vatrou s valaškami, zbojnícky tanec op.44/1           


Svetozár Stračina    Pri ľane                                                                                 


Ján Cikker                Hviezdnatá noc /1954/                                                


Svetozár Stračina    Čirčianka                                


Alexander Moyzes  Po robote pri muzike op.44/4                                       


                                                                                                                                             Ján Cikker                 Verbunk (Kuruci) /1952/                                             


Svetozár Stračina     Goralská zima                         


Svetozár Stračina     Sviatok na Zemplíne                                                    


Martin Čorej              Hommage á Stračina – premiéra


Ján Cikker                 Dupák op. 31 č. 1 (1950)


Svetozár Stračina     Chlieb náš každodenný                                                


Svetozár Stračina     Nevesta hôľ