M11 2012/2013


Sunday, April 21, 2013, 7:00 PM, M Cycle of Special Concerts
Concert Hall of SPh,

The Slovak Philharmonic Choir
Jozef Chabroň, conductor
Tomáš Nemec, piano

Peter Mikula, organ

Henrietta Lednárová, soprano

Katarína Kubovičová-Sroková, alto

Otokar Klein, tenor

Tomáš Šelc, bass


Gioacchino Rossini
Petite messe solennelle