HO3 2009/2010


Tuesday, March 16, 2010, 7:00 PM, HO Music and Paintings
The Slovak National Gallery - The Water Barracks,

Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci


Štefan Bučko, recitácia

Wolfgang Amadeus Mozart     Divertimento D dur KV 136


Iša Krejčí  Malá suita pre sláčikový orchester


Dušan Martinček                        Passacaglia


Ottorino Respighi   Antické árie a tance