HA1 2008/2009


Monday, December 15, 2008, 9:30 AM, HA Music Academy of the SPh
Concert Hall of SPh,

Slovak Chamber Orchestra Bohdan Warchal


Ewald Danel, artistic leader


Dodo Kuriľák, speaker


soloists:


Anton Jaro, double basse


Lujza Ďurišová, violoncello


Veronika Prokešová, viola


Radomír Cikatricis, violin

Students of the Academy of Performing Arts in Bratislava introduce the strings instruments


Franz Anton Hoffmeister          Koncert pre kontrabas a orchester D dur – 1.čsť


Luigi Boccherini                       Koncert pre violončelo a orchester č.9 B dur G.482 – 1.časť


Paul Hindemith             Smútočná hudba pre violu a sláčikový orchester


Antonio Vivaldi                        Koncert pre husle a sláčikový orchester F dur Jeseň RV 293