Karla Bytnarová

Antonín Dvořák – Saint Ludmila


Thursday, April 30, 2015, 7:00 PM, A Symphonic-Vocal Cycle
Concert Hall of SPh,
Price: 13, 10 €
The Slovak Philharmonic Orchestra
The Slovak Philharmonic Choir

Leoš Svárovský, conductor
Petr Fiala, choirmaster
Adriana Kohútková
, soprano
Karla Bytnarová
, mezzo-soprano
Tomáš Černý
, tenor
Ondrej Šaling
tenor
Peter Mikuláš
, bass
Antonín Dvořák
Saint Ludmila, oratory op. 71