Symfonický orchester Slovenského rozhlasu


, J Junior

Účinkujú

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mario Košik – dirigent
Daniel Müller-Schott – violončelo

Rok Slovenskej hudby

Program

Ernő von Dohnányi – Americká rapsódia, op. 47
Sergei Prokofiev – Sinfonia Concertante pre violončelo a orchester e mol, op. 125
Alexander Moyzes – Symfónia č. 4 Es dur, op. 38

VSTUPNÉ:  16, 12, 8 €     VSTUPENKY

V Roku slovenskej hudby si pripomíname 110. výročie narodenia zakladateľa slovenského symfonizmu – Alexandra Moyzesa. Majstrovská tematická práca a výraz, v ktorom dominuje epická šírka s rozvíjaním mohutnej gradácie i existenciálne hlboká a bolestná meditácia – to sú črty, ktoré charakterizujú moyzesovský symfonizmus. Z radu 12 symfónií na festivalom pódiu zaznie Symfónia č. 4 Es dur, op. 38 (1947, rev. 1957).
Americká rapsódia, op. 47, od Ernő von Dohnányiho (1954) pochádza z posledných rokov skladateľovho pedagogického pôsobenia na štátnej univerzite na Floride.
Rapsodicky voľná štruktúra skladby sa vyznačuje bohatou zvukovosťou, názvukmi na folk a gospel, aj priamymi citáciami vtedy populárnych melódií (On Top of Old Smokey).

Daniel Müller-Schott, violončelo

Daniel Müller-Schott, violončelo

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu