APOLLOOPERA


, SKO Cycle: Slovak Chamber Orchestra

Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň
– dirigent
Štefan Bučko
– rozprávač
Albert Hrubovčák, Michal Motýľ
– trombóny
Martin Ondriska, Marek Piaček, Marold Langer-Philippsen 
– libretoRok Slovenskej hudby

Program

Marek Piaček – APOLLOOPERA, koncertné uvedenie

VSTUPNÉ:  16 €     VSTUPENKY

APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s napätými udalosťami 40-tych rokov 20. storočia. APOLLOOPERA nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou akéhokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokracii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly.

Jozef Chabroň

Jozef Chabroň

Štefan Bučko

Štefan Bučko

Albert Hrubovčák, trombón

Albert Hrubovčák, trombón

Slovenský filharmonický zbor (c) Jan Lukas

Slovenský filharmonický zbor (c) Jan Lukas