Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta.

Loading...
Ensembles
Concert cycles
Categories
Season