Divergencie s telesami Slovenskej filharmónie

divergencie-plagat2019_3

Telesá Slovenskej filharmónie – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester, klavírny virtuóz Marian Lapšanský, gen. riaditeľ Slovenskej filharmónie  a vokálni sólisti – Martina Masaryková, Michaela Šebestová, Jozef GráfTomáš Šelc, violončelisti Ján Slávik, Ľudovít Kanta a stály hosťujúci dirigent SF Rastislav Štúr   sa tento týždeň predstavia na festivale DivergencieSkalici. Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor uvedú program z diel Eugena Suchoňa  Aká si mi krásna ESD 51b, Wolfganga Amadea Mozarta Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466 a Štefana Németha-Šamorínského Bratislavská omša. 11. ročník festivalu uzavrie koncert Slovenského komorného orchestra, po boku ktorého vystúpia dvaja violončelisti Ján Slávik a Ľudovít Kanta. Komorný orchester uvedie program zostavený  z diel – F. Mendelssohna- Bartholdho, Maxa Brucha, Romana Bergera a ďalších. Koncerty sa uskutočnia v Jezuitskom kostole v Skalici, v  utorokstredu 18.19. júna tohto roku o 18.00 h.