Chačaturianov klavírny koncert v interpretácii Ladislava Fančoviča

DELadislav  Fancovic str.35

Vo štvrtok a piatok 28. februára a  1. marca sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uskutočnia symfonické koncerty. Na programe zaznejú diela  Piotra Iľjiča Čajkovského a Arama Chačaturiana, ktorého klavírny koncert Des dur, op. 38 uvedie Ladislav Fančovič.  Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou Alexandra Rahbariho. Koncerty sa začnú o 19.00 h.
Na koncerty pozýva vo videopozvánke klavirista Ladislav Fančovič

 Arménsky skladateľ Aram Chačaturian patrí k zjavom na scéne symfonickej a baletnej hudby 20. storočia. Pôsobil ako profesor na konzervatóriu v Moskve. Od roku 1963 bol akademikom arménskej Akadémie vied. Vo svete ho preslávil  Šabľový tanec z baletu Gajané či balet Spartakus. Na svojom konte  má  tiež  klavírny, husľový a violončelový koncert. Klavírny koncert Des dur, op. 38  patrí medzi technicky mimoriadne náročné diela. V bratislavskej Redute zaznie v  interpretácii popredného slovenského klaviristu Ladislava Fančoviča.

Program doplnia diela Piotra Iľjiča ČajkovskéhoSlávnostná predohra 1812, op. 49  a jeho Symfónia č. 4 f mol, op. 36

LADISLAV FANČOVIČ

je dnes považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň  patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne. Študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mariana Lapšanského a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera. Doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Mariana Lapšanského. Bol finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží, ako napr. klavírnej súťaže F. Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodnej súťaže E. Nyiregyhaziho v Krakove, medzinárodnej súťaže J. N. Hummela, súťaže Talent roku atď. Svoje vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, György Sándor, Karl-Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky).

Vo svojom repertoári má viac než 20 klavírnych koncertov. Ako sólista sa predstavil aj na niekoľkých koncertoch s orchestrom Slovenská filharmónia, naposledy v rámci Novoročného koncertu 2018, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Zielona Góra, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Maria Košika, Zbyňka Müllera, Jacka Martina Händlera a i.

Je aj vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a Berger Trio. Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch ako BHS (naposledy 2018) a vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA, Číne, Indii a na Cypre. Ladislav Fančovič nahral viac než 20 CD nosičov pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records. Medzi najvýznamnejšie počiny patrí CD s hudbou bratislavského rodáka Ernő von Dohnányiho, zahŕňajúce premiéry štyroch skladieb, rapsódie a koncertných etúd pre klavír a CD Leopold Godowsky s nahrávkou jeho Klavírnej sonáty e mol, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle. S husľovým virtuózom Milanom Paľom nahral CD Eugen Suchoň so skladbami pre klavír a husle, ktoré je zaznamenané špeciálnou päťkanálovou technikou, CD so všetkými husľovými sonátami Johannesa Brahmsa a súbor štyroch CD so všetkými husľovými sonátami od Ludwiga van Beethovena, ako aj sonáty Edvarda Griega, Dmitrija Šostakoviča a Bélu Bartóka. Rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudobnej tvorby.

V roku 2011 zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu a založil swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu tridsiatych až štyridsiatych rokov minulého storočia americkej, anglickej, nemeckej, ale i domácej proveniencie. Raritou je, že členovia orchestra hrajú na originálne historické hudobné nástroje z tridsiatych rokov. Všestranný umelec založil v roku 2014 saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators. Jeho repertoár tvoria skladby z oblasti vážnej hudby, ktoré pre toto zoskupenie napísali napr. Alexander Glazunov, Jean Baptiste Singeleé, Jevgenij Iršai, Eugéne Bozza, Pierre Max Dubois, Claude Pascal a i. Popri tom súbor interpretuje originálne aranžmány hudobného žánru ragtime z rokov 1910 až 1920, kedy saxofón ako hudobný nástroj zažíval svoj najväčší vývoj.