Archív


Letné podvečery na nádvorí B. Bjørnsona

007_Reduta Stacho

Novinkou 65. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie sú  letné hudobné podvečery na nádvorí B. Bjørnsona. Pripravených je  5 letných stretnutí s hudbou. Koncerty sa budú konať vo vybrané soboty, vždy o 19-tej. Nová letná scéna vznikla po rekonštrukcii Reduty,  zastrešením nádvoria,  prístupná je z Nám. Eugena Suchoňa. Čítať viac…


ADVENT a SVIATKY S KLASIKOU // Vianočné a sviatočné koncerty

Slovenská filharmónia pripravila pre svojich návštevníkov v mesiaci december viacero sviatočných koncertov. Koncerty vyvrcholia Silvestrovským a Novoročným koncertom v bratislavskej Redute.

V nedeľu 15. decembra o 16.00 h pozývajú na Vianočný koncert členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala / um. vedúci Ewald Danel/. Sviatočný koncert uvedú v Koncertnej sieni Slovenskej fiharmónie spolu s členmi Speváckeho zboru Lúčnica /zbormajsterka Elena Matúšová/. Na programe je už tradične neodmysliteľný titul vianočných koncertov - Česká mše vánoční Jana Jakuba Rybu, českého kantora a hudobného skladateľa . Omša bola uvedená po prvýkrát pred 200 rokmi v malom kostolíku v Rožmitáli pod Třemšínem.

ceny vstupeniek: 8 a 11€

V rámci koncertného cyklu Stará hudba pozývajú na Vianočný koncert členovia komorného súboru Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom a Vocale Solamente naturali s umeleckou vedúcou Hildou Gulyásovou. Na koncerte uvedú ukážky z orchestrálnej i vokálnej tvorby Johanna Sebastiana Bacha viažúce sa k vianočnému obdobiu. Koncert súboru starej hudby je na programe v utorok 17. decembra o 19.00 h.

ceny vstupeniek: 8€

Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie a Bratislavského chlapčenského zboru / zbormajsterka Magdaléna Rovňáková/ spestrí túto koncertnú sezónu prítomnosť Vokálnej skupiny Fragile /umelecký vedúci Branislav Kostka/. Pre toto obsadenie upravila najznámejšie vianočné koledy mladá slovenská skladateľka Ľubica Čekovská. Program koncertov doplní Schubertova Piata symfónia pod taktovkou talentovaného , medzinárodne známeho slovenského dirigenta Petra Valentoviča.

ceny vstupeniek: 12 a 15€

Pre veľký záujem návštevníkov o Vianočné koncerty sa vo štvrtok 19. decembra o 10.30 h bude konať VEREJNÁ GENERÁLKA Vianočných koncertov. Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF.

ceny vstupeniek: 6 a 8€

Slávnostné koncerty vyvrcholia na Silvestra a Nový rok. Slávne operné predohry, árie a zbory zaznejú v interpretácii Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru /hlavná zbormajsterka Blanka Juaňáková/ a známej slovenskej koloratúry Andrei Vizváry. Za dirigentským pultom bude stáť stály hosťujúci dirigent SF Rastislav Štúr. Silvestrovský koncert začne o 16.00 h a v priamom prenose bude prenášaný v rámci Silvestrovského programu Starého mesta na veľkoplošnú obrazovku na Hviezdoslavovom námesti.

Novoročný koncert v stredu 1.1.2014 začne o 19.00 h.

ceny vstupeniek: 15 a 20€


SFZ vo Francúzsku

stredu 11. decembra odcestovali členovia Slovenského filharmonického zboru s hlavnou zbormajsterkou SFZ Blankou Juhaňákovoumanažérkou SFZ Marianou Kuškovou do Francúzska. V období adventu sa naša zborová jednotka predstaví v dvoch francúzskych mestách – v Štrasburgu, vo štvrtok 12. decembra a v Paríži, v sobotu 14. decembra. V oboch metropolách zaznie rovnaký program. Oratórium CIRILLO-METODIADA, dielo pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester, podľa rovnomenného eposu Jána Hollého slovenského hudobného skladateľa Egona Kráka, ktoré skladateľ skomponoval pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Egon Krák o svojom diele napísal: „Niet mnoho takých príležitostí v živote hudobníka, ako prispieť k oslave 1150. výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše územie práve hudbou. Prejaviť obdiv mužom, ktorí sa rozhodli v hlbokom stredoveku zmeniť náboženský, civilizačný a kultúrny rozvoj v krajine, v ktorej dnes žijeme, vnímam to ako výnimočný okamih spojenia radosti, úcty a vznešenej povinnosti.“ V premiére zaznelo oratórium v mesiaci júl v Nitre. Nalsedovali ďalšie slovenké uvedenia -  v Terchovej počas XXIV. ročníka Cyrilometodských dní, v Banskej Štiavnici, na Mimoriadnom koncerte Slovenskej filharmónie 11. septembra, v Žiline a Topoľčanoch. Teraz zaznie jeho francúzska premiéra. Program doplní dielo Ilju Zeljenku Musica Slovaca pre husle a sláčikový orchester, ktorého sólový part uvedie František FiguraČeská suita op. 39 Antonína Dvořáka. Štátny komorný orchester Žilina , Slovenský filharmonický zbor /hlavná zbormajsterka Blanka Juhaňáková/, Štefan Bučko, recitácia, František Figura, husle, stály hosťujúci dirigent Slovenskej fiharmónie Leoš Svárovský uvedú diela v Presbyteriánskom kostole La Paroisse de Temple Neuf v Štrasburgu a v  kostole Église de la Madeleine, kostol svätej Márie Magdalény v Paríži.


Filharmonici a šéfdirigent Emmanuel Villaume pozývajú na koncerty do REDUTY

Charizmantický šéfdirigent Slovenskej filharmónie Emmanuel Villaume uvedie v koncertnom cykle Hudba troch storočí tri dvojice koncertov (12., 13. decembera, 20., 21. Februára, 6., 7. mája ). Sólistami decembrovej dvojice vo štvrtok piatok 12.13. decembra budú hneď viacerí prví hráči orchestra Slovenská filharmónia1. hobojista Igor Fábera, 1. klarinetista Jozef Luptáčik, 1. hráč na lesnom rohu Karol Nitran1.fagotista Roman Mešina. Predstavia sa v Koncertantnej symfónii Es dur KV 297b Wolfganga Amadea Mozarta. Program doplní predohra op. 62 Coriolan Ludwiga van Beethovena a lahôdka romantického repertoáru Symfónia č. 3 F dur op. 90 Johannesa Brahmsa. Koncerty začnú o 19.00


Mozart a Janáček v Redute

Vo štvrtokpiatok 56. decembra uvedie Slovenská filharmónia pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského symfonický koncert z diel Wolfganga Amadea MozartaLeoša Janáčka. V prvej polovici zaznie Mozartova predohra k opere KV 621 La clemenza di TitoKoncert pre klarinet a orchester v interpretácii švédskeho umelca Stafana Martenssona. Umelec je držiteľom viacerých ocenení – najlepší sólista roku 2007 vo Švédsku, ocenený za najlepšiu nahrávku CD pre Švédsky rozhlas 2006, nominovaný na MIDEM 2007. Bratislavkému publiku sa predstavil už na 43. ročníku Bratislavských hudobných slávností.

Druhá polovica koncertu bude patriť dielam Leoša Janáčka. Na úvod zaznie jeho Adagio pre orchester, nasledovať bude kantáta Amarus pre soprán, tenor, zmiešaný zbor a orchester. Dielo je písané na text Jaroslava Vrchlického, kde skladateľ našiel stopu vlastného osudu. Skomponoval ju roku 1897, po prvýkrát zaznela o tri roky neskôr. Sólové party uvedú sopranistka Linda Ballová, tenorista Ondrej Šaling a barytonista Pavol Remenár.

Koncerty začnú o 19-tej.


Mladí mladým v REDUTE

Aj túto koncertnú sezónu sa v rámci cyklu JUNIOR predstavia telesá bratislavského konzervatória – Symfonický orchester Konzeravatória v BratislaveMiešaný zbor Konzervatória /zbormajsterka Iveta Viskupová/ a celé spektrum študentov, ktorí sa predstavia v tento podvečer ako sólisti:

Slávka Zámečníková, soprán, Martin Adámek, klarinet , Miloš Biháry,klavír, Dominika Výberová, soprán, Judita Andelová, mezzosoprán, Matej Benda, alt. Za dirigentským pultom bude stáť pedagóg – dirigent, skladateľ a hudobný teoretik Juraj Jartim.

Program bude pestrýna úvod zaznie Exultate, jubilate, moteto pre soprán a orchester KV 165 Wolfganga Amadea Mozarta, nasledovať bude Introdukcia, téma a variácie pre klarinet a orchester Gioacchina Rossiniho, Koncert pre klavír a orchester č. 1 g mol op.25 Felixa Mendelssohna Bartholdyho a Gloria D dur RV 589 Antonia Vivaldiho.

Koncert konzervatoristov je úvodným podvečerom , ktorý je pripravený najmä pre mladých návštevníkov koncertov. Poslucháči strednej hudobnej umeleckej školy nám predvedú svoje zručnosti v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, ktorá bude pre viacerých z nich budúcim pôsobiskom.

Koncert sa uskutoční v utorok 3. decembra o 18.00 h.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF.


Koncert Populárneho cyklu v Redute

Vo štvrtok 28. novembra sa v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uskutoční druhý koncert Populárneho cyklu. So Slovenskou filharmóniou vystúpia členovia PaCoRa Tria. Na úvod zaznie Serenáda pre orchester Iša Krejčího, nasledovať bude Američan v Paríži George Gershwina a skladby z tvorivej dielne členov PaCoRa Tria. Koncert začne o 19-tej.