Čajkovského druhý klavírny koncert v interpretácii Mariana Lapšanského

SF James Judd Simona Houda Šaturová Albrecht Forum © P_4

Vo štvrtok piatok 7. 8. decembra sa Slovenská filharmónia predstaví pod taktovkou bulharského dirigenta Pavla Baleffa. Sólistom večerov bude klavírny virtuóz Marian Lapšanský, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie.  V jeho interpretácii zaznie Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur. Op. 44 Piotra Iľjiča Čajkovského.  Skladateľ  sa po počiatočnej kritike jeho 1. klavírneho koncertu po revízii diela v roku 1879 dočkal dodnes pretrvávajúcej slávy a s chuťou sa pustil do práce nad Druhým koncertom G dur. Vtedy už síce prežíval traumatizujúcu psychickú krízu, hudba Koncertu G dur však ponúka okrem takmer nehrateľných interpretačných rébusov nákazlivý a explozívny optimizmus a bujaré veselie. Na úvod koncertu zaznejú Variácie na Haydnovu tému pre orchester, dielo jedného z  najvýraznejších symfonikov 19. storočia Johannesa Brahmsa. Program uzavrie  Symfónia č. 2 c mol, op. 29 Alexandra Skriabina.