Bratislavské Základné umelecké školy sa spojili a vytvorili 160 členné symfonicko-vokálne teleso

Image

Koncert 160 žiakov jedenástich bratislavských Základných umeleckých škôl pod taktovkou dvoch dirigentov – Jozefa Chabroňa a Vladimíra Dianišku, s mladými mimoriadne talentovanými sólistami – huslistom Teom Gertlerom a hobojistkou Alžbetou Struňákovou – to je ponuka druhého koncertu Junior, ktorý sa bude konať v bratislavskej Redute v stredu 14. novembra 2018.

Základné umelecké školy po prvýkrát prezentovali spoločný projekt vo forme koncertu v roku 2016. Po dvoch rokoch sa koncert symfonického orchestra a speváckeho zboru bratislavských základných umeleckých škôl  zrealizuje na pôde Slovenskej filharmónie.  Stretnú sa tu žiaci ZUŠ Miloša Ruppelsta,  Júliusa Kowalského ,  Ľudovíta Rajtera, Exnárova, Hálkova, Vrbenského , Jozefa Kresánka , Eugena Suchoňa, Istrijská,  Františka Oswalda a Jána Albrechta.  Za dirigentským pultom sa budú striedať Jozef Chabroň a Vladimír Dianiška.  Mladí nadšení umelci uvedú diela svetových a slovenských skladateľov, medzi ktorými je aj Etuda Ľubice Čekovskej , ktorá vznikla pre túto výnimočnú príležitosť.

Orchester plný šikovných žiakov vystúpi v bratislavskej Redute v stredu 14. novembra o 18-tej.

Alžbeta Struňáková sa začala venovať hre na hoboji v ZUŠ Ľudovíta Rajtera a v štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Bratislave. V súčasnosti je študentkou prvého ročníka HTF-VŠMU. Počas štúdia na Konzervatóriu získala niekoľko ocenení (napr. 1. miesto a cenu hudobného fondu v súťaži slovenských konzervatórií v hre na hoboji, 2. miesto s dychovým kvintetom).

Popri štúdiu absolvovala medzinárodné kurzy v sólovej aj komornej hre. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných mládežníckych orchestrov.

Ako orchestrálna hráčka či sólistka spolupracovala s dirigentmi ako U. Segal, G. Dombrowner, B. Bayl, B. Campo, I. Coretti, J. Hochstenbach, R. Štúr, M. Košík, M. Leginus, M. Majkút …

Mladá interpretka sa venuje aj pedagogickej činnosti. V súčasnosti vyučuje na ZUŠ sv. Cecílie.

Teo Gertler je žiakom Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera v Bratislave v triede Renaty Klempárovej. Husľové hodiny navštevuje aj na  Základnej umeleckej škole Tóth Aladár Zeneiskola v Budapešti u Ácsné Szily Évy a tiež u významného husľového pedagóga Zakhara Brona vo Švajčiarsku.

Teo Gertler patrí k výnimočným talentom svojej generácie. Na svoj vek preukázal mimoriadne schopnosti a dosiahol výnimočné úspechy na domácej aj medzinárodnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie za posledné obdobie patria:  cena GRAND PRIX  na XIV. medzinárodnej súťaži huslistov Karola Lipinskeho a Henryka Wieniawskeho v Lubline (Poľsko), 2.miesto a  cena za najlepšiu interpretáciu skladby Jaroslava Kociana – Melodie, op.19, č.1 na Kociánovej husľovej súťaži v Ústí nad Orlicí (Česká republika), 1.miesto na Medzinárodnej súťaži Bohdana Warchala v hre na sláčikové nástroje Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne (Slovensko),  2. miesto na 11. ročníku medzinárodnej súťaže mladých huslistov „Grumiaux“ v Bruseli (Belgicko), 1. miesto a Laureát 21. ročníka súťaže mladých huslistov Prešporský Paganini v Bratislave (Slovensko) a iné. Absolvoval majstrovské kurzy s významnými husľovými virtuózmi a renomovanými pedagógmi, ktorých si svojou hrou a prístupom vždy získal. Ako sólista koncertoval s mnohými orchestrami v Rusku, Česku, Maďarsku ale aj na Slovensku. V roku 2016 a 2018 bol Teo ocenený primátorom hlavného mesta Bratislavy cenou „Talentovaná mládež“, a v roku 2017 cenou starostu starého mesta Bratislava „Staromestské talenty“.