Brandenburské koncerty zaznejú v bratislavskej Redute

66 SKO fotografovanie 05 05 2017 © jan.f.lukas

Slovenský komorný orchester / um. vedúci Ewald Danel / uvedie po 15 rokoch  kompletné Brandenburské koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Hosťujúcimi sólistami koncertu budú Salem Khan, trúbka, Barbara Willi, čembalo a Ana Ioana Oltean, flauta, Igor Fábera, hoboj,   Matúš Veľas, hoboj, Róbert Krchniak hoboj, Peter Kajan, fagot, Martin Novák, lesný roh a Ján Smutný, lesný roh . Zaznejú v nedeľu 27. májaKoncertnej sieni SF16.00 h.

Zaznejú v nedeľu 27. májaKoncertnej sieni SF16.00 h.
Pozrite si videopozvánku na koncert

Vznik Brandenburských koncertov sa viaže na Bachovo pôsobenie v Köothene (1717 -1723). Práve Brandenburské koncerty BWV 1046-1051 patria medzi najzávažnejšie orchestrálne diela tohto skladateľovho obdobia. Názov na titulnom liste partitúry venovanej markgrófovi Christianovi Ludwigovi znie Concerts Avec plusieurs Instruments (Koncerty pre viacero nástrojov) . Názov Brandenburské koncerty zaviedol až bachovský bádateľ 19. storočia Philipp Spitta. Všetky koncerty sú písané pre iné obsadenie., každý má svoju osobítú formu a štýl.