Apríl, máj, jún  pod taktovkou šéfdirigenta

85 SF Judd_Slavik_Stancul 22 03 2018 © jan.f.lukas

Slovenská filharmónia ponúka počas jarných mesiacov  široké spektrum hudobných podujatí. Komorné večery v Malej sále a tradičné symfonické a vokálno-inštrumentálne koncerty  v Koncertnej sieni. Tri dvojice večerov so zaujímavou dramaturgiou odznejú pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda a našich domácich telies –  orchestra Slovenská filharmónia a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jozef Chabroň).        Po ich boku sa vystrieda  množstvo domácich a zahraničných sólistov -  hosťovať bude  hudobná rodina Čižmarovičovcov (otec, syn a bratranec) pri predvedení sólových partov Beethovenovho Trojkoncertu pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56, ktoré pochádza z roku 1803. (12., 13. apríl 2018)  Pozrite si videopozvánku na koncerty.
 Po prvýkrát sa v Bratislave predstaví klavírny virtuóz, skúsený anglický svetobežník Stephen Hough, v ktorého interpretácii si vypočujeme prvý klavírny koncert Sergeja Rachmaninova. ( 19., 20. apríl 2018) Z vokálnych sólistov privítame  Adrianu Kohútkovú, soprán, Teréziu Kružliakovú, alt, Jozefa Gráfa,  tenor a  Petra Mikuláša,  bas, ktorí sa predstavia v Schubertovej Omši č. 5 As dur. (12., 13. apríl 2018)Na prelome mája a júna privítame v Bratislave českého tenoristu Jana Vacíka, ktorý bude sólistom   jedného z vrcholných diel Eugena Suchoňa, v kantáte  Žalm zeme podkarpatskej.  (31.máj, 1. jún 2018) V rámci programov zaznejú aj ďalšie diela od hudobného klasicizmu až po skladbu súčasnej slovenskej autorky  Ľubice Čekovskej  Palingenia, ktorá zaznie v slovenskej premiére. ( 19., 20. apríl 2018)    Programy koncertov doplní  Symfónia č. 8 F dur, op. 93 Ludwiga van Beethovena, slávnostná predohra  Komenský Zdeňka Fibicha,  či Sinfonietta Leoša Janáčka.  Program záverečnej dvojice koncertov s našimi telesami pod taktovkou maestra Judda zaznie v júni  na Záverečnom koncerte festivalu Pražská jar, ktorý  je venovaný 100. výročiu založenia Československej republiky. (3. jún 2018)

štvrtok, piatok 12. a 13. apríl 2018

Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

James Judd dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Juraj Čizmarovič husle

Adam Mital violončelo

Jakub Čizmarovič klavír

Adriana Kohútková soprán

Terézia Kružliaková alt

Jozef Gráf tenor

Peter Mikuláš bas

 

Ludwig van Beethoven  Trojkoncert pre husle, violončelo, klavír a orchester C dur, op. 56

Franz Schubert  Omša č. 5 As dur, D 678

štvrtok, piatok 19., 20. apríl  2018

Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia

James Judd dirigent

Stephen Hough klavír

Ľubica Čekovská Palingenia

Sergej Rachmaninov Koncert pre klavír a orchester č. 1 fis mol, op. 1

Ludwig van Beethoven Symfónia č. 8 F dur, op. 93

štvrtok, piatok 31. máj a 1.jún 2018

Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

James Judd dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Jan Vacík tenor

Zdeněk Fibich Komenský, slávnostná predohra, op. 34

Eugen Suchoň Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65

Leoš Janáček Sinfonietta