APOLLOOPERA Mareka Piačeka zaznie v Malej sále Slovenskej filharmónie

utorok 19. novembra je na programe v Malej sále SF premiéra diela mladého operného autora Mareka PiačekaAPPOLOOPERA.

Marek Piaček o svojom novom diele píše:

“APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón”. Dielo vychádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali rafinériu Apollo. Dej sa zaoberá životom v medzivojnovej viacjazyčnej Bratislave, robotníckym hnutím, zmenami vo vedení továrne, konfrontuje každodenný život na pozadí napätých udalostí 40tych rokov. Podstatou skladby nie je politikum, ale zobrazenie situácie z viacerých strán, z rôznych pohľadov. Autori sledujú udalosť očami robotníkov, majstrov, civilistov, vojakov, pilotov, odbojárov, básnikov, intelektuálov. Text vychádza z archívnych materiálov, dobovej odbornej literatúry, fotografií, chemických vzorcov, zápisníc, zoznamov, citácií, výpovedí svedkov… Tieto dokumenty sú doplnené výňatkami z dobovej poézie, alúziami na rôzne básnické i prozaické štýly, scudzovacími efektami, piesňami… Autori APOLLOOPERY (Marek Piaček, Martin Ondriska a Marold Langer-Philippsen) rozvíjajú poetiku, ktorú obsahujú už ich predchádzajúce diela – opery o M. R. Štefánikovi (Posledný let), o delení Československa (Lesť rozmyslu), o histórii Košíc (66 sezón), či o revolte voči romantizmu (Kráľ duchov, Štós).“

APPOLOOPERA zaznie v interpretácii členov Slovenského filharmonického zboru, v úlohe rozprávača vystúpi Štefan Bučko, trombónový part zaznie v interpretácii 1. trombonistu SF Alberta Hrubovčáka. Za dirigentským pultom bude stáť Jozef Chabroň.

Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1, Bratislava otvorená: po 9.00 – 14.00 h , ut – pia 13.00 – 19.00 h a vždy hodinu pred koncertom.

Online predaj a rezervácie vstupeniek aj cez portál www.navstevnik.sk

Slovenská filharmónia poskytuje dôchodcom a študentom zľavu zo vstupného 40%.