Anglická hudba so šéfdirigentom Jamesom Juddom

109 SF Judd_Ruman_Luptak 24 10 2019 © jan.f.lukas

V mesiaci december sa Slovenská filharmónia predstaví na dvoch koncertných dvojiciach pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda, ktorý aj v tejto sezóne zaradil do svojich programov  diela u nás zriedka uvádzaných anglických skladateľov.
Na koncerty pozýva vo videopozvánke Juraj Bubnáš, dramaturg Slovenskej filharmónie.

Vo štvrtok a piatok  5. a 6. to bude   celovečerné dielo  Edwarda Elgara pre sóla, zbor a orchester Gerontiov sen na text J. H. Newmana, ktoré zaznelo v rámci sezón Slovenskej filharmónie iba jedenkrát, v roku 2000. Kantáty a oratóriá tvoria veľkú časť tvorby Edwarda Elgara. K jedným z najvýznamnejším patrí Gerontiov sen, zhudobňujúci báseň kardinála  Newmana, ktorý ju venoval skladateľovi ako svadobný dar.   Monumentálne vokálno-inštrumentálne dielo  zaznie v interpretácii našich telies – Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru / zbormajster Thomas Lang, zbormajster Viedenskej štátnej opery/. Sólistami večerov bude spevácke trio z Veľkej Británie -  mezzosopranistka Sara Fulgoni, ktorá  účinkovala vo svetových operných domoch ako La Scala v Miláne, Bavorská štátna opera v Mníchove alebo Operný dom v Zürichu. Z Britských ostrovov pochádza aj tenorista Toby Spence, ktorý má skúsenosti z operných scén ako Metropolitná opera v New Yorku alebo Parížska opera a  basbarytonista Andrew Foster-Williams.

Hneď o týždeň neskôr 12. a 13. decembra naštuduje James Judd so Slovenskou filharmóniou dielo  Ralpha Vaughana Williamsa The Lark Ascending / Vzlet škovránka,  ktoré je najmä vo Veľkej Británii jedným z najvyhľadávanejších hudobných titulov.  S našimi telesami uvedie aj slovenskú premiéru orchestrálnej kompozície V parku môjho otca od  Iris Szeghy, slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku . V druhej časti koncertu bude na programe Symfónia č. 4 G dur  Gustava Mahlera.   Sólistami večerov budú huslista Jarolím Emmanuel Ružička,  koncertný majster orchestra SF a slovenská sopranistka Lenka Máčiková.