ADVENT v REDUTE / Vianočné a sviatočné koncerty Slovenskej filharmónie

hviezdicky-stromcek-noty-2

V 69. sezóne Slovenskej filharmónie  sú pripravené viaceré sviatočné podujatia v Koncertnej sieni a Malej sále. Nechýba koncert Silvestrovský a Novoročný a Trojkráľový. 

  • Vianočný koncert Slovenského komorného orchestra /Ewald Danel, um. vedúci/  sa uskutoční v  nedeľu 10. decembra o 16.00 h. V nedeľné popoludnie zaznie v Koncertnej sieni SF Concerto grosso, op. 8 č. 6 Vianočné Giuseppe Torelliho a  legendárna Česká mše vánoční kantora  Jana Jakuba Rybu z roku 1796. SKO  uvedie toto dielo so Speváckym zborom Lúčnica / zbormajsterka Elena Matúšová/ a mladými sólistami – Katarína Krčmárová,  soprán, Katarína Kubovičová, alt, Jozef Gráf,  tenor Tomáš Šelc, bas. Program doplní
  • Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor / zbormajster Jozef Chabroň/, Bratislavský chlapčenský zbor / zbormajsterka Magdaléna Rovňáková/ , dvaja sólisti – husľový virtuóz Dalibor Karvay,   barytonista Sergej Tolstov a stály hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie Leoš Svárovský – to je ponuka koncertov Slovenskej filharmónie      vo štvrtok a piatok 14. a 15. decembra 2017.  Na úvod decembrovej dvojice zaznie dielo neznámeho španielskeho autora Joaquina Turinu Evangelio, poéma pre orchester op. 12, ktoré vystrieda Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol , op. 22 poľského skladateľa  Henryka Wieniawskeho. Henryk Wieniawski bol považovaný za výnimočného huslistu, zložil niektoré z najdôležitejších  skladieb husľového repertoáru, medzi ktorými sú aj dva náročné husľové koncerty. Druhý z nich zaznie v bratislavskej Redute v interpretácii Dalibora Karvaya, čerstvého nositeľa ceny Ľudovíta Rajtera,  ktorú od roku 2006 udeľuje Hudobné centrum v Bratislave. V druhej polovici koncertu je na programe vokálno-inštrumentálne dielo – Vianočná kantáta Arthura Honeggera, posledné veľké dielo skladateľa. Vychádza z novozákonného príbehu o narodení Spasiteľa. Záver kantáty tvorí nádherná, poetická,  inštrumentálna  plocha, kde počujeme známe vianočné motívy – vrátane piesne Tichá noc… Honegger skomponoval Vianočnú kantátu a mnoho ďalších diel pre Bazilejský komorný orchester. Tu mala kantáta aj premiéru, pred Vianocami roku 1953. Koncerty sa začnú o 19-tej.
  • V utorok 19. decembra o 19.00 h pozývajú na Vianočný koncert členovia súboru pre starú hudbu Solamente naturali /um. vedúci Miloš  Valent/ a Vocale Ensemble SoLa / um. vedúca Hilda Gulyasová/. V ich interpretácii zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Vianočné oratórium Johanna Sebastiana Bacha, ktoré skomponoval v roku 1734. Šesť dielov oratória vyjadruje jednotlivé sviatočné segmenty a pôvodným zámerov bolo uvádzať ich postupne, počas šiestich dní: 24. – 26. decembra a 1.,2., a 6. januára.  Veľká časť je prepracovaním skorších oratórií, ktoré Bach napísal pre Collegium musicum v Lipsku. Sólistami večera budú sopranistky Helga Varga Bach, Anna Morva Gulyás, Hilda Gulyásová , altistky Petra Noskaiová a Jarmila Balážová, tenorista Juraj Kuchár, basový part zaznie v interpretácii Tomáša Šelca.
  • Už tradičné Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/  a  Bratislavského chlapčenského zboru / zbormajsterka Magdaléna Rovňáková / spestrí v tejto  koncertnej sezóne sopranistka Martina Masaryková.  Za dirigentským pultom bude stáť stály hosťujúci dirigent SF Rastislav Štúr. Vo vianočne ladenom programe nebude chýbať zmes vianočných kolied. Koncerty sa uskutočnia  v stredu  20., štvrtok  21. a v piatok  22. decembra.
  • Namiesto tradičného Novoročného koncertu odznie silvestrovský program v posledný deň roku dvakrát o 16.00 a 19.00 h. Na tieto koncerty pozýva Slovenská filharmónia, sopranistka Eva Hornyáková, koncertný majster SF Jarolím Emmanuel Ružička a stály hosťujúci dirigent Rastislav Štúr.
  • Na Nový rok je naplánovaný Slávnostný koncert k 25. výročiu vzniku  Slovenskej republiky s dielami Ludwiga van BeethovenaEgmont, predohra , op. 84, Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol, op. 80Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikové a bicie nástroje, ESD 93 Eugena Suchoňa. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor / zbormajster Jozef Chabroň / , organistka Bernadetta Šuňavská a klavirista Ladislav Fančovič uvedú slávnostný koncert  pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta Rastislava Štúra. Koncert sa začne o 20.00 h. Koncert v priamom prenose odvysiela RTVS.
  • Koncerty budú pokračovať 6. januára . Náš dirigentský svetobežník Juraj Valčuha sa predstaví v tejto sezóne  na Trojkráľovom koncerte, v programe ktorého budú dominovať skladby Nina Rotu, Georgea Gershwina a Leonarda Bernsteina.                                  Koncert sa začne o 19.00 h.

 

www.filharmonia.sk