ADVENT a SVIATKY S KLASIKOU // Vianočné a sviatočné koncerty

Slovenská filharmónia pripravila pre svojich návštevníkov v mesiaci december viacero sviatočných koncertov. Koncerty vyvrcholia Silvestrovským a Novoročným koncertom v bratislavskej Redute.

V nedeľu 15. decembra o 16.00 h pozývajú na Vianočný koncert členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala / um. vedúci Ewald Danel/. Sviatočný koncert uvedú v Koncertnej sieni Slovenskej fiharmónie spolu s členmi Speváckeho zboru Lúčnica /zbormajsterka Elena Matúšová/. Na programe je už tradične neodmysliteľný titul vianočných koncertov - Česká mše vánoční Jana Jakuba Rybu, českého kantora a hudobného skladateľa . Omša bola uvedená po prvýkrát pred 200 rokmi v malom kostolíku v Rožmitáli pod Třemšínem.

ceny vstupeniek: 8 a 11€

V rámci koncertného cyklu Stará hudba pozývajú na Vianočný koncert členovia komorného súboru Solamente naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom a Vocale Solamente naturali s umeleckou vedúcou Hildou Gulyásovou. Na koncerte uvedú ukážky z orchestrálnej i vokálnej tvorby Johanna Sebastiana Bacha viažúce sa k vianočnému obdobiu. Koncert súboru starej hudby je na programe v utorok 17. decembra o 19.00 h.

ceny vstupeniek: 8€

Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie a Bratislavského chlapčenského zboru / zbormajsterka Magdaléna Rovňáková/ spestrí túto koncertnú sezónu prítomnosť Vokálnej skupiny Fragile /umelecký vedúci Branislav Kostka/. Pre toto obsadenie upravila najznámejšie vianočné koledy mladá slovenská skladateľka Ľubica Čekovská. Program koncertov doplní Schubertova Piata symfónia pod taktovkou talentovaného , medzinárodne známeho slovenského dirigenta Petra Valentoviča.

ceny vstupeniek: 12 a 15€

Pre veľký záujem návštevníkov o Vianočné koncerty sa vo štvrtok 19. decembra o 10.30 h bude konať VEREJNÁ GENERÁLKA Vianočných koncertov. Vstupenky sú v predaji v Pokladnici SF.

ceny vstupeniek: 6 a 8€

Slávnostné koncerty vyvrcholia na Silvestra a Nový rok. Slávne operné predohry, árie a zbory zaznejú v interpretácii Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru /hlavná zbormajsterka Blanka Juaňáková/ a známej slovenskej koloratúry Andrei Vizváry. Za dirigentským pultom bude stáť stály hosťujúci dirigent SF Rastislav Štúr. Silvestrovský koncert začne o 16.00 h a v priamom prenose bude prenášaný v rámci Silvestrovského programu Starého mesta na veľkoplošnú obrazovku na Hviezdoslavovom námesti.

Novoročný koncert v stredu 1.1.2014 začne o 19.00 h.

ceny vstupeniek: 15 a 20€