A B O N E N T K Y 2019 /2020

16 SF Putnici WEB 11 09 2015 © jan lukas

Predaj abonentiek na 71. koncertnú sezónu 2019/2020   

19. 08. – 13. 09. 2019
Prednostný predaj celosezónnych abonentiek pre abonentov zo sezóny 2018/2019
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)

16. 09. – 04. 10. 2019
Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov