A B O N E N T K Y 2018 /2019

sf_profil_70

Predaj abonentiek na 70. koncertnú sezónu 2018/2019   

24. 09. – 05. 10. 2018
Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov

08. 10. 2018 
Začína sa predaj vstupeniekna jednotlivé koncerty v sezóne 2018/2019 a voľný výber koncertov