9. MEDZINÁRODNÁ KLAVÍRNA súťaž (18. – 23. septembra 2017), harmonogram

30 SF Godar 17 03 2016 © Jan Lukas

Malá sála Slovenskej filharmónie – VSTUP VOĽNÝ. V piatok a sobotu  22. a 23. septembra pokračuje v Malej sále  a Koncertnej sieni SF III. kolo Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela. Harmonogram III. kola je nasledovný:

III. KOLO

J. N. Hummel Klavírne septeto d mol op. 74

spoluúčinkujú:  Ivica Gabrišová, flauta, Igor Fábera, hoboj, Viliam Vojčík, lesný roh, Veronika Prokešová, viola Pavol Mucha , violončelo a Filip Jaro, kontrabas

PIATOK 22.09.2017

 09.30-10.10         ITO Kana /Japonsko

10.20-11.00         NITAHARA Yu / Japonsko

11.10-11.50         DOROKHOVA Tatiana / Rusko

VSTUP ZDARMA  

V sobotu 23. septembra sa traja finalisti predstavia v Koncertnej sieni SF s orchestrom Slovenská filharmónia pod taktovkou  Rastislava Štúra.

SOBOTA 23. 09. 2017

16.00 – 18.00

Ludwig van Beethoven   Koncert pre klavír a orchester č.3 c mol op.37

DOROKHOVA Tatiana / Rusko

Wolfgang Amadeus Mozart  Koncert pre klavír a orchester B dur

KV 595

ITO Kana /Japonsko

Ludwig van Beethoven   Koncert pre klavír a orchester č.3 c mol op.37

NITAHARA Yu / Japonsko

 

19.00 Slávnostné vyhlásenie laureátov, odovzdávanie cien a koncert víťazov.

 

Na sobotný program sú vstupenky v predaji v Pokladnici SF,

13.00-19.00, sobota 15-19.00h